Over ons

Over Stichting PeeCeeDee

LogoStichtingPeeCeeDee

Al decennia lang wordt in Dongen, ons schôn en onvolprezen Peeënrijk, een carnavalesk songfestival georganiseerd, het Grand Gala du Pee. Jaarlijks wordt het winnende nummer, inclusief een aantal finalisten, op een geluidsdrager vastgelegd. Sinds 1993 is dat een CD, daarvoor waren dat singletjes en zelfs één keer een cassettebandje. Vanaf 2019 wordt de geluidsdrager als stream/download aangeboden. Wat blijft is de traditie van ons Peeënlied, met een indrukwekkend aantal prachtige carnavalssongs. Liedjes waar velen Peeën en Peeërinnen, jong en oud, aan hebben meegewerkt.

De voorfinanciering van de geluidsdrager, bijvoorbeeld opnamekosten, het persen van de geluidsdrager of het drukken van het programmaboekje, en het risico bij onvoldoende verkoop, lag geheel bij de winnende carnavalsgroep. Het werd ieder jaar lastiger om dit georganiseerd te krijgen, er was veel te regelen, weinig structuur in de overdracht van kennis en dat zorgde voor jaarlijks minder animo bij de deelnemers.

Daarop is het initiatief genomen om een nieuwe toekomstvaste structuur te bedenken. In samenwerking met de toenmalige finalisten is gekozen voor een aanpak, waarbij de totstandkoming van de CD centraal wordt geregeld. Iedere finalist benadert vanuit het eigen netwerk een aantal sponsors, levert een bepaalde financiële bijdrage en deelt in de eventuele opbrengst van de CD.  Dit initiatief bleek een schot in de roos en is bekrachtigd in een stichting.

Het bestuur wordt gevormd door een vast team, waarbij jaarlijks de winnaar voor twee jaar plaatsneemt in het stichtingsbestuur. Daarmee is de kennisoverdracht gewaarborgd en worden actuele ervaringen maximaal gebruikt in het belang van het behouden van de Peeënlandse carnavalsmuziek / cultuur.

Het stichtingsbestuur bedankt Bas van Disseldorp voor het maken van de site.

GGdP 2018 17-11-2018_0186